Till minne

                                                                                                                                       

 

                                                                                      Chico    2000 07 09 - 2010 02 04

                                                                       Chiqita  2010 04 26 - 2010 05 14

                                                                       Chica    2010 04 26 - 2010 09 28

'                                                                      Minuz   2004 04 30 - 2010 09 29

 

                                                                                                 Regnbågsbron

                                                                   På den här sidan himlen finns en plats, som kallas Regnbågsbron.

                                              När en hund, som varit särskilt betydelsefull för någon, dör, kommer den till Regnbågsbron.

                                          Där finns ängar och kullar för alla våra speciella vänner, så de kan springa och leka tillsammans.

                     Där finns tillräckligt med mat, vatten och solsken och våra vänner har det varmt och skönt. Alla hundar, som varit sjuka och gamla, blir

              återställda till hälsa och vigör. De, som varit skadade eller handikappade, blir friska och starka igen, precis som vi minns dem i våra drömmar

              från gångna tider. Hundarna är glada och nöjda utom för en sak, de saknar alla någon väldigt speciell, som de varit tvungna att lämna kvar.

                                   Alla springer och leker tillsammans, men en dag kommer någon av dem att stanna upp och titta i fjärran. 

                   Hundens klara ögon är intensiva, kroppen börjar skälva. Den springer plötsligt från gruppen, flyger över det gröna gräset, dess ben bär

                      den fortare och fortare. Den har sett dig och du och din speciella vän möts till slut i en lycklig återförening, för att aldrig skiljas mer.

                         Lyckliga kyssar regnar över ditt ansikte, dina händer smeker på nytt det älskade huvudet, och du ser ännu en gång i de tillgivna

                                               ögonen på din hund, som så länge varit frånvarande från ditt liv, men aldrig från ditt hjärta.

                                                                             Se´n går ni över Regnbågsbron tillsammans.